Elektro komponente

Elektro komponente

EGR ventili

Lambda sonde

Senzori

Merači zapremine vazduha

Prekidači

Bimida u svom asortimanu poseduje elektro komponente vezane za upravljanje radom motora. Rad savremenih motora automobila sve više je baziran na raznim senzorima, te je utoliko važnije da su oni ispravni, a pre svega dostupni.

EGR ventili

EGR ventil povezuje izduvnu granu sa usisnom i njegov rad kontroliše se vakuumom ili ugrađenim električnim koračnim (step) motorom. Funkcija EGR ventila je kontrola protoka izduvnih gasova koji se recirkulišu u zavisnosti od opterećenja motora. Neispravan EGR ventil manifestovaće se kroz neravnomeran rad motora i nedostatak njegove pune snage. Bimida u svom asortimanu poseduje EGR ventile svojih dobavljača Ajs Parts i Kavo Parts.

Lambda senzori

Sonda (senzor) kiseonika (ili lambda sonda, gde se „λ“ odnosi na odnos količine vazduha i goriva), је elektronski uređaj koji meri udeo kiseonika (О2) u izduvnim gasovima automobila. Njena neispravnost manifestovaće se na više načina:
– „check engine“ lampica se upali na instrument tabli;
– dolazi do neravnomernog rada motora;
– potrošnja goriva postaje neuobičajeno velika;
– motor ne raspolaže dovoljnom snagom prilikom ubrzanja;
– povećava se emisija toksičnih gasova.

Bimida u svom asortimanu poseduje lambda sonde sl. proizvođača: Ajs Parts, Kavo Parts, ERA-Nipparts, Parts Mall, Japanparts-Japko i Mobiletron.

Senzori

Moderni automobili su puni senzora – genijalnog i visokotehnološkog sistema upravljanja, koji je automobile učinio mnogo sigurnijim, udobnijim i znatno čistijim. Ali ako senzor ne radi kako treba, ceo rad motora se poremeti. Senzori naših dobavljača pružaju izuzetno dobre performanse, sa preciznim merenjima i visokom preciznošću izrade. U njihovoj izradi koriste se najnovije tehnologije i OEM standardi. Visokokvalitetni materijali i strogi testovi obezbeđuju prvoklasne performanse, savršeno uklapanje i dug radni vek.

Nudimo Vam širok izbor senzora za naknadnu ugradnju za japanske i korejske automobile, sledećih naših dobavljača: Japanparts-Japko, Era-Nipparts, Kavo Parts, AJS Parts i Parts Mall. Oni svoj posao rade poput originalnih ali po mnogo konkurentnijim cenama.

Senzori radilice i senzori bregastog vratila

 • više od 90 referenci
 • OEM kvalitet za tačno i blagovremeno paljenje
 • precizno i tačno merenje

Senzori radilice i bregastog vratila najvažniji su senzori svakog motora i sastavni su deo funkcionalnosti sistema za razvod i paljenje.

Senzor radilice (njenog položaja) je multifunkcionalni senzor, čija je uloga podešavanje vremena paljenja smese, detektovanje broja obrtaja motora i njegove relativne brzine.

Senzor bregastog vratila (njegovog položaja) ima ulogu određivanja u kom cilindru se trenutno vrši paljenje smese i na taj način se sinhronizuje ubrizgavanje i paljenje smese.

Neispravnost ovih senzora manifestuje se gotovo na iste načine kao i neispravnost lambda sonde. Bimida u svom asortimanu nudi senzore radlice i bregastog vratila sl. proizvođača: Japanparts-Japko, Era-Nipparts, Kavo Parts, AJS Parts i Parts Mall.

Senzor temperature usisnog vazduha

 • više od 20 referenci
 • preko 2.820 povezanih vozila
 • precizno merenje za optimalnu količinu goriva
 • za efikasne i optimalne performanse motora

Uloga ovog senzora je da motornom računaru pruži informaciju o gustini vazduha (koja varira zavisno od temperature), da bi se na taj način pripremila što adekvatnija smesa sa gorivom. Simptomi njegove neispravnosti su: zastoj u radu motora, grubi rad u praznom hodu, pad snage motora i varijacije u isporuci snage.

Senzori temperature rashladne tečnosti i senzori temperature ulja

 • više od 50 referenci
 • precizno merenje za optimalnu temperaturu motora
 • odlično zaptivanje i visoka otpornost na koroziju

Senzor temperature rashladne tečnosti daje informaciju o tome koliko toplote motor odaje. On neprekidno proverava da li motor radi na optimalnoj temperaturi. U slučaju njegove neispravnosti on može motornom računaru slati pogrešnu inf. o temperaturi motora (da je ona isuviše niska), kada će računar raditi na obogaćivanju smese, kako bi se radna temp. motora podigla. Ovo dovodi do toga da gorivo u komori ne može adekvatno da se sagori, što pored povećane potrošnje goriva dovodi i do loših izduvnih gasova. Nemiran rad motora u praznom hodu, takođe može biti signal za neispravnost ovog senzora.

Senzor temperature ulja

Ovaj senzor šalje glavnom kompjuteru informacije o temperaturi ulja u motoru. U savremenim vozilima ovi senzori integrisani su u senzor nivoa ulja. Neispravnost ovog senzora može dovesti do pregrevanja motora. Bimida u svom asortimanu nudi senzore temperature ulja sledećih proizvođača: Japanparts-Japko, Era-Nipparts, Kavo Parts i Parts Mall.

Senzor pritiska u usisnoj cevi (MAP senzor)

 • precizno merenje za savršen odnos količine vazduha i goriva
 • za odlične performanse motora i manju emisiju štetnih gasova

Ovaj senzor meri vakuum u usisnom razvodniku, koji postoji u usisnoj grani posle „leptira“ gasa. U sadejstvu sa senzorom temperature usisnog vazduha, izračunava potrebnu količinu usisnog vazduha. Simptomi njegove neispravnosti ogledaju se u: otežanom startovanju motora, padu snage, lošem sastavu izdunih gasova i povećanij potrošnji. Bimida obezbešuje MAP senzore sledećih proizvođača: Ajs Parts, Era-Nipparts, Kavo Parts i Parts Mall.

Senzor položaja leptira gasa

 • precizno i tačno merenje
 • za tačno vreme paljenja smese i ispravan dovod goriva i vazduha

Ovaj senzor koristi se za praćenje usisnog vazduha. Obično se nalazi na samoj osovini leptira gasa. Njegovu neispravnost karakterišu: iznenadno gašenje motora, slab odziv na dodavanje gasa, iznenadne promene brzine pri vožnji na autoputu i neravnomeran rad motora u praznom hodu.

Merači zapremine vazduha - protokomer

Protokomeri spadaju u jednu od ključnih komponenti elektronskog sistema za ubrizgavaje goriva automobila. Nalaze se između filtera za vazduh i usisne grane motora. Kako im i ime kaže, protokomeri mere količinu vazduha koja ulazi u motor. Njihova neispravnost ogleda se u prevelikoj količini goriva u komori za sagorevanje i neadekvatnim detonacijama. Bimida u svom asortimanu nudi protokomere sl. proizvođača: Ajs Parts, Japanparts-Japko, Era-Nipparts, Kavo Parts, Mobiletron i KAP Korea.

Prekidači

U svom asortimanu Bimida nudi prekidače rikverc svetla, stop svetla, kao i one za električno podizanje/spuštanje prozora, od sledećih proizvođača: Ajs Parts, Japanparts-Japko, Era-Nipparts, Kavo Parts i Parts Mall.